2013-03-25

Uppsving i etanolsektorn i Brasilien

Etanolindustrin i Brasilien har under de senaste åren kämpat med såväl vikande produktion som brist på investeringar och innovation inom sektorn. Nu ser dock utvecklingen ut att vända uppåt igen, tack vare, förutom vädermässiga förhållanden som påverkat odlingen av sockerrör, ett antal institutionella och strukturella förändringar som skapat nya förutsättningar för sektorn.