2013-04-12

Läkemedelstillverkare får inte indiskt patentskydd för sin cancermedicin

Kommentarer och reflektioner rörande beslutet av Indiens Högsta domstol att inte ge patentskydd åt Novartis cancermedicin Glivec.

Den 1 april meddelade Indiens Högsta domstol att den schweiziska läkemedelstillverkaren Novartis inte ges något indiskt patentskydd för sin cancermedicin Glivec. Högsta domstolen motiverade sitt beslut med att Glivec inte skiljer sig åt tillräckligt mycket från tidigare versioner, och att läkemedlet inte kan anses effektivare vid behandlingar. Av dessa två skäl ansåg domstolen att Glivec inte var berättigat till något patentskydd enligt den nu rådande indiska patentlagstiftningen. Beslutet sätter punkt för en rättsprocess som pågått i sju år.

Läs rapporten Pdf, 116 kB.