2013-04-22

Kina sjösätter nytt universitetsprogram med fokus på innovationer och samarbeten

Nyligen meddelade den kinesiska regeringen att man etablerat ett nytt centralt projekt/program kallat Higher Educaton Innovative Capacity Improvement Scheme, eller kort och gott Projekt 2011. Det nya programmet administreras gemensamt av Kinas utbildningsministerium och finansministerium. Projekt 2011 anspelar på ett tal som hölls av dåvarande president Hu Jintao på Tsinghua University år 2011 då han uppmanade kinesiska universitet att bli mer innovativa samt eftersträva att deras forskningsresultat får ett större genomslag (sannolikt i första hand kommersialisering) i samhället.

Projekt 2011 kan betraktas som det tredje nationella projektet/programmet av betydelse i sammanhanget vid sidan av de tidigare projekten 211 och 985, vilka syftar till att allokera särskilda medel till de mest framstående kinesiska universiteten.

Trots att det fullständiga namnet för det nya programmet antyder att det handlar om högre utbildning förefaller det egentliga fokusområdet vara forskning. Det mer uttryckta syftet med Projekt 2011 är att snabba på landets omvandling till ett innovativt land som förmår skapa högkvalitativa och praktiskt användbara forskningsresultat.

Ett särskilt fokus i programmet är bygga upp samarbeten mellan FoU-miljöer. Samarbeten kan ske mellan kinesiska universitet och forskningsinstitut tillsammans med industriaktörer (sannolikt enbart statsägda, men detta är inte uttalat). Även framstående utländska universitet kan medverka. Genom Projekt 2011 kan samarbetena utnämnas till särskilda Collaborative Innovation Centre. I mitten av april meddelade Utbildningsministeriet att man utsett 14 sådana center. Varje center drivs av ett ledande universitet. (Dessutom kan centren ha andra medverkande aktörer: forskningsinstitutioner och företag.) Utländska universitet förefaller också kunna delta genom partnerskap med någon av de involverade aktörerna (universiteten).

Ett exempel är Quantum material science coordination innovation center. De viktigaste involverade aktörerna är Peking University, Tsinghua University och China Academy of Science Institute of Physics. Ett annat mer industriellt relaterat center är Non-ferrous metal advanced structure material and manufacturing coordination innovation center som förefaller ha ett flygrelaterat fokus. I det centret ingår Central South University, Beihang University, Aluminium Corporation of China samt COMAC (det statliga kommersiella flygplanstillverkningsföretaget).

Det nya projektet förväntas få stor tilldelning av centrala medel. Det är dock ännu oklart hur omfattande tilldelningen kommer bli.

Detta är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.