2013-06-12

Indiens premiärminister Singh i Tokyo

Den 27–30 maj besökte den indiske premiärministern, Manmohan Singh, Tokyo för överläggningar med Japans premiärminister Shinzo Abe. Av det gemensamma uttalande som offentliggjordes efter besöket framgår att de två länderna, som redan idag åtnjuter mycket goda relationer, avser stärka sitt globala och strategiska partnerskap ytterligare de kommande åren.