2013-06-20

Omvärldsrapporter kvartal 2, 2013

Tillväxtanalys har sedan januari 2011 haft ett stående uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.