2013-06-20

Omvärldsrapporter kvartal 2, 2013

Tillväxtanalys har sedan januari 2011 haft ett stående uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Sammansatt rapport uppdelad på länderPDF

Energi och hållbar utvecklingPDF

Infrastruktur och transporterPDF

Innovation och näringslivsutvecklingPDF

IKTlänk till annan webbplats

Livsvetenskaper och sjuk/hälsovårdPDF

Forsknings- innovations- och utbildningspolitikPDF