2013-07-04

Obamas Affordable Act försenas

USA:s Department of Treasury annonserade den 2 juli att en viktig del – det så kallade employer mandate – av president Obamas sjukvårdsreform kommer att implementeras ett år senare än planerat, 2015 istället för 2014.

"The employer mandate" stipulerar att arbetsgivare med mer än femtio anställda ska teckna sjukförsäkring åt sina anställda; arbetsgivare som inte tecknar sjukvårdsförsäkringen ska enligt lagen straffas med att tvingas betala böter om 2000–3000 dollar per anställd och år. Mandatet är en av de centrala delarna i president Obamas sjukvårdsreform, the Affordable Care Act. Syftet med sjukvårdsreformen är att öka antalet amerikaner som täcks av sjukvårdsförsäkring, och the employer mandat är en av reformens viktigaste mekanismer för att skapa incitament för att försäkringar verkligen ska tecknas för fler individer. 

Administrationens beslut att försena implementeringen grundas enligt officiella uttalanden i att administrationen har konsulterat företag och kommit till slutsatsen att arbetsgivare behöver längre tid för att anpassa sin verksamhet till mandatets regler bland annat vad gäller tidsredovisning. Beslutet var enligt olika bedömare oväntat.

Mandatet är ett av de mer kontroversiella inslagen i the Affordable Care Act, och det har t.ex. rests frågor om pålagorna ska tolkas som böter, eller som en slags skatt. Andra frågor rör om det är mindre kostsamt för företagen att betala böterna än att teckna sjukvårdsförsäkringen åt sina arbetstagare, samt om kravet på att teckna försäkringar kan leda att företag friställer personal för att inte nå upp till gränsen om femtio anställda. Allmänt är också dessa tvång ("mandates") att teckna försäkringar ett av de mindre populära inslagen sjukvårdsreformen. Vidare har sjukvårdsreformen medfört utökad skattebörda för många medelklassamerikaner under 2012. Många kommentatorer tolkar därför beslutet att försena implementeringen som ett försök från Demokraterna att få bort frågan från den politiska dagordningen till efter kongressvalen 2014.

Denna kortrapport är skriven av Rolf Höijer vid Tillväxtanalys kontor i Washington DC och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.