2013-08-30

Indian Institute of Technology – Kharagpur planerar internationalisering av utbildningen samt etablering av en ny läkarutbildning

Den 27 juli tillträde Partha P. Chakrabarti som ny rektor för Indian Institute of Technology – Kharagpur (IIT-Kgp). Chakrabarti, som tidigare varit verksam vid institutets Department of Computer Science & Engineering, planerar nu att internationalisera en del av utbildningen vid lärosätet genom att erbjuda särskilda utbildningar anpassade efter terminerna vid utländska lärosäten (dvs. undervisning ska bedrivas under sommar- och vinterterminer i Indien då indiska studenter normalt sett
inte har undervisning).

Genom att förlägga den planerade utbildningen vid tidpunkter då annan undervisning inte bedrivs vid institutet behöver inte IIT-Kgp riskera att utbildningen kolliderar med det utbildningsåtagande som lärosätet redan har i form av att erbjuda indiska utbildningar till de studenter som antagits till skolan. Den planerade undervisningen är tänkt att bedrivas i samarbete med utländska lärosäten och indiska studenter på kandidat- och masternivå ska ha möjlighet att ta del av utbildningen i fråga. Erhållna akademiska poäng redovisas sedan tillsammans med de ordinarie betygen. Enligt uppgift från den tidigare rektorn Shankar Kumar har IIT-Kgp ingått avsiktsförklaringar (MoU) med ett antal lärosäten i Colombia, Japan, Kanada, Ryssland, Taiwan och Tyskland om att samarbeta vad gäller gemensamma utbildningar. Tidigast nästa sommar sägs detta internationaliserade utbildningsprogram kunna sjösättas.

Utöver ovanstående planer har IIT-Kgp även ambitionen att till läsåret 2016/17 kunna erbjuda en ny läkarutbildning (MBBS). Planerna måste dock först godkännas av regeringen och även av Medical Council of India. Ambitionen är också att främja forskning och innovationer inom den medicinska fakulteten (Medical college) och på sikt kunna öka andelen doktorander från läkarutbildningen från dagens 10 procent till 30 procent. För att höja kvaliteten på den undervisning och forskning som bedrivs, för IIT-Kgp även samtal om gemensamma projekt tillsammans med Johns Hopkins Hospital i USA, Imperial College i London samt Tata Cancer Research Centre i Kolkata.

På Times Higher Educations senaste rankinglista (publicerad 2013) över Asiens 100 främsta universitet finns tre indiska tekniska högskolor med. Noterbart är att IIT-Kharagpur hamnade högst bland de indiska lärosätena med en 30:e plats medan IIT-Bombay kom på 33:e plats.

Källa:  http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-07-28/news/40848354_1_iit-kharagpur-medical-education-programme-mbbs-course samt http://www.iitkgp.ac.in/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.