2013-10-29

Kvartalsrapport nr 3, 2013

Tillväxtanalys har ett uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och i strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Redovisningen är dels indelad på områden, dels i en sammansatt rapport som är uppdelad på länder istället för områden:

Sammansatt rapport uppdelad på länder Pdf, 912.4 kB.

Energi och hållbar utveckling Pdf, 525.5 kB.

Infrastruktur och transport Pdf, 439.4 kB.

Innovation och näringslivsutveckling Pdf, 521.7 kB.

IKT Pdf, 480 kB.

Livsvetenskaper samt sjuk- och hälsovård Pdf, 503.2 kB.

Forsknings- innovations- och utbildningspolitik Pdf, 509.9 kB.