2013-10-29

Kvartalsrapport nr 3, 2013

Tillväxtanalys har ett uppdrag från Näringsdepartementet att kvartalsvis komma in med korta omvärldsrapporter där händelser, trender och utvecklingsmönster på och i strategiska marknader och länder lyfts fram i översiktlig form.

Underlagen är framtagna av Tillväxtanalys kontor i USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien, och Stockholm. Syftet med omvärldsrapporteringen är att Tillväxtanalys ska belysa aktuella frågor.

Redovisningen är dels indelad på områden, dels i en sammansatt rapport som är uppdelad på länder istället för områden:

Sammansatt rapport uppdelad på länderPDF

Energi och hållbar utvecklingPDF

Infrastruktur och transportPDF

Innovation och näringslivsutvecklingPDF

IKTPDF

Livsvetenskaper samt sjuk- och hälsovårdPDF

Forsknings- innovations- och utbildningspolitikPDF