2013-11-07

Utveckling på patentområdet i Kina

Kina har en jämförelsevis kort historia med patentskydd. Från att helt sakna patentregler i början av 1980-talet har landet på kort tid lyckats skapa en lagstiftning som bygger på grundläggande internationella konventioner och överensstämmer med motsvarande lagstiftning i de flesta länder.

Landets första patentlag lanserades 1985 och har successivt stärkts genom uppdateringar.

Att den nuvarande diskussionen allt mindre handlar om brister i skyddet av IP-rättigheter kan delvis ses som en seger för Kinas lagstiftande myndigheter. Utvecklingen är samtidigt oroande då bristande kvalitet hos patentansökningar riskerar försvaga det kinesiska patentsystemet och i längden Kinas omställning mot en mer innovationsdriven ekonomi.

Läs mer om patent i Kina i kortrapporten Pdf, 432.7 kB.

Denna rapport är skriven av Daniel Ekström och Sun Hongli vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.