2013-11-18

Indonesien ur ett miljö- och energiperspektiv – en reserapport

Denna reserapport har sammanställts av Martin Flack, analytiker och temaledare för hållbar utveckling vid Tillväxtanalys avdelning för Innovationer och globala mötesplatser i Stockholm.

Rapporten bygger på möten och intervjuer i Jakarta under en veckas delegationsresa i oktober 2013, arrangerad av Miljödepartementet och ledd av statssekreterare Anders Flanking. Syftet med resan var att undersöka möjligheterna att följa upp det Letter of Intent som nyligen undertecknades mellan Sverige och Indonesien på miljöområdet med mer konkreta insatser och samarbetsprojekt.

Läs mer i rapporten Pdf, 288.1 kB.