2014-01-28

Dimensioneringsmekanismer i högre utbildning

Tillväxtanalys har i denna kortrapport, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, beskrivit hur olika länder valt att dimensionera högskoleutbildningar i en tid av stora utmaningar i de nationella universitetssystemen.

Underlaget beskriver några exempel från Japan, Sydkorea, Nederländerna, Danmark och USA (primärt Maryland).

Läs rapporten Pdf, 482.3 kB.