2014-02-05

Kortrapport från uppstartsmötet för INNO INDIGO och INDIGO POLICY samt det avslutande mötet för NEW INDIGO

Under 4–6 december hölls ett uppstartsmöte för två nya projekt, som är en del i faciliteringen av forsknings- och innovationssamarbete mellan EU, dess medlemsländer och de associerade länderna å ena sidan och Indien å andra sidan (EU/MS/AC - Indien). Projekten har fått namnen INN INDIGO och INDIGO POLICY. Vid samma tillfälle hölls det avslutande mötet i det projekt som mellan 2009 och 2013 haft samma uppgift, nämligen att stimulera till ökat samarbete inom forskning, utveckling och innovation mellan EU/MS/AC och Indien; detta projekt kallas NEW
INDIGO.