2014-04-02

Ukrainakrisen skapar energipolitisk debatt

Rysslands invasion av Krimhalvön sätter fokus på europeiska länders beroende av rysk gas och olja. EU-toppmötet 20–21 mars gav kommissionen i uppdrag att ta fram en plan till juni för att minska energiberoendet.

Toppmötet beslöt också att sätta mål för bättre överföringskapacitet mellan medlemsländerna. USA och EU har kommit överens om att öka sitt energisamarbete och frågan om export av amerikansk skiffergas är en bricka i förhandlingsspelet kring det nya transatlantiska frihandelsavtalet TTIP. Klimatkommissionär Connie Hedegaard och andra aktörer inom miljöområdet lyfter fram energieffektivitet och förnybar energi som sätt att öka energioberoendet.

Läs kortrapporten Pdf, 217.2 kB.

Denna rapport är skriven av Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.