2014-04-08

USA tar fram underlag för en energistrategi

USA:s energidepartement, Department of Energy (DOE) har inlett arbetet att i samverkan med ett stort antal andra aktörer genomföra den första så kallade Quadrennial Energy Review, QER. QER är avsedd att vara en återkommande, fyraårig genomgång av hela energisystemet som kan utgöra underlag för en integrerad energistrategi.

Läs kortrapporten Pdf, 156 kB.

Denna rapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.