2014-04-10

Anslag till engelska universitet fördelade enligt ny modell

Den 26 mars publicerade den myndighet som fördelar anslag till universitet och högskolor i England – Higher education funding council for England (Hefce) – sitt beslut om allokeringar för läsåret 2014-2015.

Sammanlagt 3,88 miljarder pund (cirka 42 miljarder kronor) fördelas på sammanlagt 130 universitet och 212 högskolor – ”further education colleges”. Av dessa anslag går cirka 1,6 miljarder pund (cirka 17 miljarder kronor) till forskning och lika mycket till undervisning.

Läs kortrapporten Pdf, 230.7 kB.

Denna rapport är skriven av Carl Jeding vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.