2014-04-29

Energidebatten i Ukrainakrisens kölvatten

Mycket har hänt sedan den förra kortrapporten om energidebatten och Ukrainakrisen. I denna kortrapport presenteras några nedslag i diskussionen runt om i Europa. På EU-nivå ska Europeiska rådet 26-27 juni bland annat behandla en rapport från kommissionen om att minska energiberoendet. Frågan är också aktuell inför det informella mötet med EU:s energiministrar 15-16 maj.

Läs kortrapporten Pdf, 238.4 kB.

Denna rapport är skriven av Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.