2014-05-14

Nalandauniversitetet återuppstår

Nalandauniversitetet, grundat på 500-talet och verksamt till 1200-talet, ska återuppföras enligt ett beslut från den indiska regeringen. Under sina glansdagar var universitetet ett internationellt centrum förstudier i filosofi, medicin och matematik. Vid tidpunkten då Nalandauniversitetet upphörde att existera hade endast tre andra
universitet hunnit etableras: universitetet i Bologna, Al Azhar i Kairo och Oxforduniversitetet.

Tanken att återuppföra Nalanda lanserades första gången internationellt i samband med det östasiatiska toppmötet i Filippinerna 2007. I samband med toppmötet 2009 i Thailand gav övriga medlemsstater sitt stöd till denna idé och tanken att främja internationella samarbeten mellan Nalandauniversitetet och andra lärosäten i regionen. Nalandauniversitetets ställning som ett av världens äldsta universitet bidrar i hög grad till att förklara det internationella intresset för att stödja återupprustningen av universitetet. Det internationella samarbetet till förmån för Nalandauniversitetet lanseras även som ett asiatiskt fredsprojekt som ska bidra till att främja samarbeten och goda relationer mellan länderna i regionen.  

Universitetet utgörs av åtta institutioner (”Schools”) inriktade på historia, ekologi- och miljöstudier, filosofi, buddhism och religion, ekonomi och management, internationella relationer, fredsstudier samt informationsvetenskap. Universitetets nuvarande styrelse leds av den tidigare Nobelpristagaren Amartya Sen. Bland dess övriga medlemmar återfinns personer verksamma vid välkända universitet som Peking University, Harvard University, National University of Singapore och London School of Economics and Political Science (LSE) för att nämna några.

I dagsläget existerar universitetet alltså bara på papper men ambitionen är att arbetet med att bygga ett campus i delstaten Bihar ska påbörjas under året. Under 2017 ska utbildningsverksamheten inledas. Redan nästa år kommer Nalandauniversitetet dock erbjuda en distanskurs (Massive Online Open Course – MOOC) tillsammans med University of Melbourne i Australien, via utbildningsplattformen Coursera. Vid sidan av Australien har flera andra länder i Asien ingått samarbetsavtal med Indien i syfte att stödja projektet ifråga och förhoppningen är att fler internationella samarbetsavtal ska komma till stånd. Ett eventuellt samarbete behöver inte nödvändigtvis utgöras av ekonomiskt stöd utan Nalandauniversitetet efterfrågar även samarbeten i form av student- och fakultetsutbyten.

Denna rapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.