2014-06-12

Några exempel på nationell energidebatt efter kommissionens meddelande om energioberoende

Debatten om rysk gas och olja fortsätter. EU-kommissionens rapport om ökat energioberoende ska behandlas på energiministrarnas möte 13 juni och på EU-toppmötet 26-27 juni. Medlemsländernas synpunkter påverkas av deras nationella förutsättningar och inrikespolitiska debatt.

Tillväxtanalys har tidigare i två rapporter beskrivit den europeiska energipolitiska debatten i samband med Ukrainakrisen. Denna kortrapport innehåller några kompletterande nedslag från diskussionerna efter att kommissionen presenterat sin energioberoenderapport. Fokus är på fyra länder som har särskilda intressen i frågan: Polen, Tyskland, Bulgarien och Österrike.

Läs kortrapporten Pdf, 59.1 kB.

Denna rapport är skriven av Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.