2014-06-26

När får Indiens innovationsförmåga vind i seglen?

I rapporten beskrivs det indiska innovationssystemet och de utmaningar som Indien står inför när det gäller att stärka innovationskraften och samverkan med industrin för att på så sätt främja den ekonomiska tillväxten i landet.

Rapporten avslutas med en mer ingående redogörelse över utvecklingen inom livsvetenskaperna och IT-sektorn, två industrier där Indien idag är internationellt sett mycket konkurrenskraftigt.

Läs kortrapporten Pdf, 225.5 kB.

Denna rapport är gemensamt skriven av Tillväxtanalys i Stockholm (Enrico Deiaco), Peking (Christer Ljungwall och Daniel Ekström) och New Delhi (Andreas Muranyi Scheutz och Peter Wennerholm) och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.