2014-06-27

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA

USA:s låga energipriser till följd av skiffergas- och oljerevolutionen har stärkt landets ekonomi, även om uppskattningarna av BNP – effekter, ökad sysselsättning med mera varierar.

Energiutvinning tillhör de sektorer i ekonomin som gått allra bäst under senare tid och skiffergasrevolutionen har delvis ritat om USA ekonomiska karta vad gäller tillväxt i per capita-inkomster. Energiboomen har även, tillsammans med sänkta relativlöner och förbättrad produktivitet gett upphov till förhoppningar om en renässans för industriell tillverkning i landet. Utöver särskilt energiintensiva branscher och andra enskilda exempel är det dock ännu svårt att visa på en bredare återhämtning för industrin. Den policyfråga som diskuterats allra mest intensivt i relation till energiboomen är om och hur mycket export av flytande naturgas som ska tillåtas.

Läs hela kortrapporten Pdf, 252.1 kB.

Denna rapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.