2014-06-27

Energipriser och industrins konkurrenskraft i USA

USA:s låga energipriser till följd av skiffergas- och oljerevolutionen har stärkt landets ekonomi, även om uppskattningarna av BNP – effekter, ökad sysselsättning med mera varierar.

Energiutvinning tillhör de sektorer i ekonomin som gått allra bäst under senare tid och skiffergasrevolutionen har delvis ritat om USA ekonomiska karta vad gäller tillväxt i per capita-inkomster. Energiboomen har även, tillsammans med sänkta relativlöner och förbättrad produktivitet gett upphov till förhoppningar om en renässans för industriell tillverkning i landet. Utöver särskilt energiintensiva branscher och andra enskilda exempel är det dock ännu svårt att visa på en bredare återhämtning för industrin. Den policyfråga som diskuterats allra mest intensivt i relation till energiboomen är om och hur mycket export av flytande naturgas som ska tillåtas.

Läs hela kortrapportenPDF

Denna rapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.