2014-08-05

Uppdatering – Det forskningspolitiska läget i Sydkorea, april 2014

Denna text behandlar de förändringar och nya inriktningar inom forskningspolitiken som President Park Geun-hye med regering har signalerat för de kommande fyra åren, samt flera av de mest betydande åtgärder som hunnit genomföras under 2013 och 2014.

För en överblick av Sydkoreas forskningspolitiska situation före presidentvalet i december 2012 hänvisas till dessa två rapporter från Tillväxtanalys:

Tillväxtanalys (2012) Nuläge och trender kring offentliga innovations- och forskningssatsningar i USA, Japan, Sydkorea, Kina, Nederländerna, Brasilien och Indien, Svar Direkt 2012:04

Tillväxtanalys (2011) Forskningspolitik och internationalisering, Sydkorea - Landrapport, WP 2011:40

Läs hela kortrapporten Pdf, 496.6 kB.

Denna rapport är skriven av Niklas Kviselius vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.