2014-08-13

Ny statsbudget offentliggjord i Indien

Den 10 juli presenterade Indiens nytillträdde finansminister, Arun Jaitley, den nya statsbudgeten för det kommande året. I korthet kan följande noteras:

  • Informationsteknologi. Ett nationellt digitaliseringsprogram kommer att påbörjas med en inledande investering på INR 5 miljarder (SEK 564 miljoner). I statsbudgeten föreslås även etableringen av ett särskilt center inriktat på spelutveckling och animering (National Centre for Excellence in Animation, Gaming and Special Effects).
  • Infrastruktur. Regeringen avsätter INR 70,6 miljarder (SEK 8,0 miljarder) för satsningar på smarta städer inom ramen för projektet ”100 smarta städer”. INR 1 miljarder (SEK 113 miljoner) avsätts för etableringen av National Industrial Corridor Authority. Den ”Master Plan” som avser den tänkta industrikorridoren mellan städerna Amritsar och Kolkata ska färdigställas så fort som möjligt. Planläggningen av tre smarta städer i industrikorridoren mellan städerna Chennai och Bangalore ska också färdigställas. 20 industrikluster ska etableras i korridorer mellan Bangalore och Mumbai, samt mellan Vizag (även känt som Visakhapatnam) och Chennai. En handlingsplan för att bygga nya flygplatser i mindre städer ska tas fram.
  • Entreprenörskap. INR 1 miljarder (SEK 113 miljoner) ges till ”Start Up Village Entrepreneurship Programme” som syftar till att främja lokalt entreprenörskap bland ungdomar på landsbygden. Ett landsomfattande inkubator- och accelerationsprogram för att främja entreprenörskap ska också etableras.
  • Hälso- och sjukvård. Två nationella institut inriktade på åldrande ska etableras vid AIIMS i New Delhi och vid Madras Medical College i Chennai. Samtidigt ska sjukhus liknande AIIMS etableras i delstaterna Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra och Uttar Pradesh. INR 5 miljarder (SEK 564 miljoner) har avsatts. En nationell handlingsplan för att förebygga undernäring nämns också i budgetpropositionen och tanken är att åtgärdsplanen ska vara på etablerad inom sex månader.
  • Utbildning. Inom grundskoleutbildningen kommer INR 1 miljard (SEK 113 miljoner) avsättas för etableringen av virtuella klassrum och förmedlandet av distansutbildningar. Avseende högre utbildning. INR 5 miljarder (SEK 564 miljoner) avsätts för etableringen av fem nya Indian Institutes of Technology (IITs). Dessa förläggs till delstaterna Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Jammu & Kashmir och Kerala. I budgeten nämns även att fem nya Indian Institutes of Management (IIM) ska etableras i delstaterna Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab och Rajasthan. 12 lärosäten inriktade på medicin ska också etableras.
  • Energi. Åtgärder (inte preciserade) ska vidtas för att öka den inhemska utvinningen av kol. INR 5 miljarder (SEK 564 miljoner) investeras i solenergiprojekt i delstaterna Andra Pradesh, Gujarat, Ladakh (J&K), Rajasthan, och Tamil Nadu. Projektet Green Energy Corridor implementeras runt om i landet med syftet att möjliggöra inmatning av förnyelsebar energi i distributionsnätet.
  • Försvarsindustrin. Anslagen till försvarsindustrin ökas med INR 50 miljarder (SEK 5,6 miljarder). Åtgärder ska också vidtas för att förenkla reglerna vid upphandlingar. INR 1 miljarder (SEK 113 miljoner) avsätts till en teknikutvecklingsfond avsedd för försvarsutveckling.
  • Vetenskap och innovation. Bioteknikkluster ska etableras i Faridabad och Bangalore. Det befintliga bioteknikklustret i staden Mohali vilket avser jordbrukssektorn ska stärkas, samtidigt som två nya bioteknikkluster ska etableras i Pune och Kolkata. Den indiska regeringen vill stärka den verksamhet som International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology bedriver i New Delhi så att den håller absolut världsklass. Detta ska ske med hjälp av internationella samarbeten. I statsbudgeten noteras även att ett antal rymdexpeditioner förbereds under det kommande året.

Denna rapport är skriven av Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

Källa: http://www.indiabudget.nic.in/ub2014-15/bh/bh1.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.