2014-09-29

Företagsinkubatorer i det amerikanska innovations­systemet

– fenomenet, trender, administrationen och delstatsinitiativ

En inkubator främjar start av företag eller påskyndar tillväxten av nystartade företag genom att erbjuda entreprenörer resurser och tjänster som kan ge livskraftiga företag. Antalet företagsinkubatorer har ökat kraftigt i USA under det senaste decenniet och är idag en viktig del av det amerikanska innovationssystemet. De ingår i administrationens proaktiva strategi för att stimulera både kort- och långsiktig tillväxt. USA bedöms vara i framkant när det gäller detta världsomspännande fenomen, NBIA uppskattar att det finns 7000 inkubatorer i världen och att över 1250 av dessa finns i USA. Det är hård konkurrens bland entreprenörer och företag att få plats i inkubatorerna, rapporter vittnar om att antagningsgraden bland de bästa inkubatorerna i USA är så låg som 1 procent.

Tillväxtpotentialen inom IT-sektorn under 1990-talets senare hälft var enorm och e-prefixet attraherade mer riskkapital än någon annan marknad. Mottot ”get big fast” reflekterade tidsandan och skapade en ny era av entreprenörskap. I viss utsträckning bidrog även mottot till dot.com-bolagens fall då traditionella företagsstrategier förändrades och ersattes av nya. När bubblan sprack och lågkonjunkturen skred mot sitt slut hade mer än 80 procent av USA:s inkubatorer försvunnit för att inte nämna tusentals it-bolag.

Denna rapport syftar att ge en kort inblick i amerikansk inkubatorverksamhet idag och närbesläktade fenomen, administrationens arbete, övergripande trender och ett par aktuella exempel på delstatsnivå.  Denna beskrivning ger sammantaget en överblicksbild av amerikansk inkubatorverksamhet som kan användas som diskussions- och kunskapsunderlag för svenskt vidkommande.

Läs kortrapporten Pdf, 791.3 kB.

Denna rapport är skriven av Felicia Nordström, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Washington.