2014-10-13

Genmodifiering allt viktigare inom Kinas jordbruk

För att lösa utmaningarna Kinas jordbruk står inför kan olika former av bioteknik och genmodifiering av organismer utgöra ett viktigt bidrag. Målsättningen om självförsörjning av stapelgrödor har lett till att regeringen satsar stora resurser på forskning och utveckling inom jordbruket, där fokus bland annat ligger på att öka produktionen av genmodifierade grödor (GMO) för att minska importberoendet. Samtidigt råder en utbredd misstänksamhet i landet mot livsmedelsindustrin.

En del av problematiken ligger i bristfällig kontroll och märkning av genmodifierade grödor, vilket har lett till att regeringen beslutat skärpa lagarna för livsmedel. Vad detta i praktiken innebär för GM-produkter är oklart. En möjlig utveckling är att GMO-forskningen riktas mot mindre kontroversiella områden, exempelvis etanolindustrin.

Läs kortrapporten Pdf, 477.9 kB.

Denna rapport är skriven av Christer Ljungwall och Daniel Ekström vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.