2014-10-13

Nya regler för medicinsk utrustning

Kinas marknad för medicinsk utrustning är den tredje största i världen och förväntas bli den näst största år 2015. För att öka kontrollen av den snabbt växande marknaden har den kinesiska regeringen publicerat nya regler och förändrade rutiner för tillsyn av marknaden för medicinsk utrustning. Dessa justeringar kan komma att ha stor inverkan på både inhemska och utländska tillverkare.

Syftet med rapporten är att i korthet ge en överblick över de nya regleringarna och dess påverkan på sjukvårdsmarknaden.

Läs kortrapporten Pdf, 426 kB.

Denna rapport är skriven av Christer Ljungwall och Daniel Ekström vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.