2014-10-13

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssektorn

Den kinesiska hälso- och sjukvårdssektorn genomgår stora förändringar. En åldrande befolkning i kombination med urbanisering, stigande inkomster och ett mer omfattande sjukförsäkringssystem driver efterfrågan på sjukvård. Människors krav på vård av hög kvalitet till låg kostnad sätter myndigheternas hantering av såväl finansiering som utbyggnad av hälso- och sjukvårdssystemet på sin spets.

Kinesiska myndigheter tar uppdraget på allvar och har under det senaste året lanserat en rad reformer som fundamentalt ändrar spelreglerna inom hälso- och sjukvårdssektorn. Målsättningen med reformerna är bland annat att långsiktigt lösa finansieringsfrågan, begränsa korruptionen, sänka priserna på läkemedel och skapa en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och tillgänglighet. Tillväxtanalys har tidigare rapporterat kring reformerna i hälso- och sjukvårdssektorn. Den här rapporten ger en uppdaterad bild av utvecklingen och diskuterar några av de nya utmaningar som tillkommit.

Läs kortrapporten Pdf, 451.8 kB.

Denna rapport är skriven av Christer Ljungwall och Daniel Ekström vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.