2014-11-14

Delstatslegaliseringar av marijuana komplicerar USA:s internationella narkotikaåtaganden

  • År 2012 legaliserade två amerikanska delstater marijuana för rekreationsbruk (Colorado och Washington), och ytterligare två delstater (Alaska, Oregon) samt Washington D.C. röstade nyligen igenom legalisering.
  • Det debatteras om USA på grund av delstatslegaliseringarna bryter mot de internationella drogkonventioner de själv varit förespråkare för.
  • Flera aktörer, bland annat den internationellt högt profilerade Global Commission on Drug Policy, förespråkar att den internationella inställningen till droghantering uppdateras.

Läs kortrapporten Pdf, 242.8 kB.

Denna rapport är skriven av Emelie Nilsson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.