2014-11-19

Sydkorea satsar på energilagring

Energilagringssystem (Energy Storage System, ESS) är en vital del i framtidens decentraliserade och efterfrågedrivna energisystem. Lagringssystem behövs för att hantera och reglera variationer i frekvens och jämna ut skillnader i tillförd och efterfrågad energi. Energilagring är också en tillgång som reservkraft vid eventuella
strömavbrott.

Sydkoreas president, Geun-hye Park, har i ett tal i oktober förra året lyft fram energilagring som en central komponent i Sydkoreas utveckling av energisystemen – och för landets framtida ekonomi. Energiområdet är ett naturligt område för den ”kreativa ekonomi” hon lanserat, som integrerar IT med befintliga industrier för att skapa nya tillväxtbranscher. Presidenten pekade i sitt tal på att ESS, tillsammans med IT-baserade övervaknings- och styrsystem (EMS) möjliggör energieffektivisering bland annat genom handel med ”negawatt”, d.v.s. utebliven energiförbrukning. Därmed öppnade hon samtidigt för en mer avreglerad och efterfrågedriven energimarknad i Sydkorea.

Läs kortrapporten Pdf, 278.2 kB.

Denna rapport är skriven av Helena Tillborg vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och från Seoul.