2014-12-19

En uppdaterad Science and Technology-strategi i Kanada

Kanada presenterade i december en uppdaterad S&T-strategi som på det stora hela är en mindre revision av strategin från 2007.

Några nyheter är att ”Entrepreneurship pillar” ersätts med ”Innovation pillar” och bland prioriterade forskningsområden får de fyra områdena från 2007 sällskap av nykomlingen ”Advanced Manufacturing”- vilket vittnar om att Kanada tar rygg på USA.

Läs kortrapporten Pdf, 249.8 kB.

Denna rapport är skriven av Andreas Larsson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.