2015-01-07

The Breakthrough Dialogue

– andra infallsvinklar på energi- och klimatfrågan

The Breakthrough Institute i San Francisco, med grundarna Ted Nordhaus och Michael Shellenberger i täten, har på kort tid etablerat sig som en intressant och omdebatterad tankesmedja för miljö-, energi- och klimatfrågor, med en eko-modernistisk agenda som avviker från mittfåran.

Nordhaus och Shellenberger uppmärksammades när de 2004 publicerade manifestet the Death of Environmentalism, där de kritiserade den traditionella miljörörelsen för tillkortakommanden på klimatområdet genom att se allt för snävt och traditionellt på klimatproblematiken som en miljöfråga. De har senare utvecklat sina resonemang och argumenterar bland annat för att klimatfrågan bör lösas genom att satsa på omfattande innovation för att göra koldioxid-neutral energi väsentligt billigare snarare än att enbart försöka reglera och prissätta utsläppen av koldioxid och förlita sig på dagens för dyra förnybara energi.

Läs kortrapporten Pdf, 201.1 kB.

Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.