2015-01-08

Indiens hälso- och sjukvårdspolitik

Med en befolkning på 1,2 miljarder människor och en stor socioekonomisk spännvidd är utmaningarna inom hälsosektorn i Indien formidabla. Utmaningarna handlar om tillgång till sjuk- och hälsovård för alla och att vården håller tillräckligt hög kvalitet.

Effektiv vårdförsörjning försvåras av en dubbel börda av infektionssjukdomar och icke-smittsamma sjukdomar, där den senare gruppen ökar på grund av livsstilsförändringar i stora segment av Indiens befolkning. BJP, det regeringsbärande partiet sedan maj 2014, har högt ställda mål för hälsoområdet på sin politiska agenda, med bland annat utfästelser om ett system med allomfattande sjukvårdsförsäkring, som ska minska den ekonomiska bördan för patienter och deras anhöriga. Sex månader in i mandatperioden har dock leveranserna varit relativt begränsade.

Läs kortrapporten Pdf, 335.1 kB.

Denna kortrapport är skriven av Andreas Muranyi-Scheutz och Peter Wennerholm vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.