2015-01-12

Sydkoreas initiativ för forskningsfinansiering av livsvetenskaperna

Livsvetenskaperna har de senaste åren varit ett av de högst prioriterad forsknings­områdena i Sydkorea. Det gäller särskilt bioteknologi, ett begrepp som i Sydkorea och i sammanhang av forskningsfinansiering omfattar flera livsvetenskapliga områden. Forskning inom livsvetenskaperna har ett starkt stöd av regeringen och det finns uttalade förhoppningar om att området ska bli den nationella ekonomins nästa stora tillväxtmotor. En viktig anledning är att flera delområden kännetecknas av höga inträdesbarriärer och stor ekonomisk utdelning om man lyckas.

Läs kortrapporten Pdf, 313.1 kB.

Föreliggande rapport är utförd på uppdrag av Utbildningsdepartementet och utgör en del av Tillväxtanalys förberedande arbete inför kommande forsknings- och innovationsproposition. Rapporten har författats av Niklas Kviselius vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och Yoonjin Cho i Seoul.