2015-03-17

Sharing economy – piggy-backers och implikationer för policy

Denna kortrapport beskriver hur ”sharing economy”-företag [1] utmanar
existerande branscher och affärsmodeller, hur de sätter press på existerande regleringar men också vad dessa enskilda branscher kan ha för spridningseffekter till andra branscher. Ett stort inflöde av riskkapital tillsammans med snabb global implementering/marknadspenetration gör att även Sverige kommer få många branscher som står inför stor förändring i närtid. Uber och Airbnb används som två exempel.

”Sharing economy” har blivit samlingsnamnet för företag och företagsidéer som utmanar traditionella branscher genom att skapa kunderbjudanden på nya sätt. Vad som möjliggör dessa ”sharing”-företag är oftast en IT-lösning som för samman ett antal individuella småförtagare eller till och med privatpersoner för ett gemensamt, för kunden, kvalitetssäkrat erbjudanden.

”Sharing economy”-företag tas emot av konsumenterna med varm hand, men många befintliga aktörer anser att konkurrensvillkoren är satta helt ur spel. Denna kortrapport bygger på de två illustrativa exempel på ”sharing economy”-företag Airbnb och Uber, och pekar ut att;

  • ”sharing economy”-företag utmanar traditionella branscher och affärsmodeller (exempelvis hotell- och taxiverksamhet) och kommer på sikt utmana ännu fler existerande branscher.
  • riskkapital flödar till dessa ”sharing economy”-företag och implementering/marknadspenetration går fort och sker globalt.
  • regleringar av dessa branscher behöver anpassas för branschens nya aktörer och ändrade spelregler.
  • ”sharing economy”-företag skapar långa svansar av stödjande industrier, vilket gör att de påverkar fler arbetstillfällen än i själva branschen de verkar inom, vilka också blir sårbara om den nya affärsmodellen visar sig illegal.
  • ”sharing-economy”-företagen påverkar möjligheten och tillvägagångssättet att ta in skatt.

Nya affärsmodeller regleringar – exemplen Airbnb och Uber

Ett av de mest omtalade exemplen är Airbnb som helt enkelt förmedlar privatbostäder för korttidshyra, en konkurrent till hotellbranschen. Sex år gamla Airbnb förmedlar sannolikt fler övernattningar än någon konventionell hotellkedja; en miljon bostadsuthyrare finns registrerade i 34 000 städer i 190 länder[2]. Ett annat exempel är taxiverksamheten Uber som finns i 290 städer och förmedlar taxiresor via en mobilapp från ett otal ”friåkare”, utan konventionell taxiåkerikoppling till Uber[3] och hade i december 162 037 aktiva chaufförer.[4]

Riskkapital flödar in till ”sharing economy”-företag som rullas ut globalt

Riskkapitalet flödar in till dessa nyskapande ”sharing economy”-företag som utmanar traditionella branscher som också ofta är strikt reglerade. Uber värderades exempelvis till 41,2 miljarder dollar i förra investeringsrundan (350 miljarder kronor) och Airbnb värderades till cirka 13 miljarder dollar, dessa är bara två exempel på företag inom ”sharing economy” och många fler branscher bedöms bli utmanade inom kort.

Reglering behöver anpassas då traditionella affärsmodeller utmanas

Några exempel på direkt branschpåverkan är att många taximarknader, exempelvis i New York, har licenser eller ”medaljer” som är dyra att införskaffa och som avser reglera utbudet av taxibilar, Uber verkar helt utanför detta reglemente. I Paris har uthyrningen av lägenheter gjort att många bostadsrättsföreningar vittnar om ”förtäckta hotell” utan gemensamt ansvarstagande från bostadsrättsförenings-medlemmar och Paris hotellbransch bedömer sig chanslösa i konkurrensen.

”Sharing economy”-företag skapar långa svansar- så kallade piggy-backers!

Debatten i USA håller så smått också på att riktas mot vad företag som Airbnb och Uber kommer att ha för effekt på andra branscher, som ofta stödjer dessa ”sharing”-företag, exempelvis städtjänster, roomservice och receptionsfunktioner. Dessa företag som understödjer ”sharing”-företag går i sig under samlingsnamnet ”piggy-backing”-företag och har för avsikt att dra nytta av dessa nya ”primära” affärsmodeller;

”This is a gold rush… You can either mine for gold like Uber or Airbnb, or you can sell the pots, the pans, and the Levi jeans”´säger Tony Tjan på Cue Ball, ett riskkaptialbolag med säte i Boston (Wall Street Journal, 19 februari 2015, B5).

Dessa typer av företag har som affärsidé att skapa ett ”ekosystem” runt dessa primärföretag såsom Airbnb och Uber precis på samma sätt som Microsoft Windows skapade en helt ny bransch på 1990-talet.

Några exempel på företag som erbjuder de en miljon bostadsuthyrarna som finns registrerade på sexåriga Airbnb tjänster är är Guesty Tel Aviv, Key Cafe of Vancouver, Proberly of New York, Guesthop och Pillow. Dessa företag erbjuder kringtjänster till uthyrarna såsom hjälp med att sätta rätt uthyrningspris, städa, frukost, lämna över nycklar och room service.

Kring Uber och andra transportlösningar har företag som Breeze och HyreCar skapats, båda startade 2014. Dessa erbjuder innovativa finansieringslösningar för chaufförer/åkare som behöver finansiera sina bilar såsom leasingavtal på veckobasis. Uber har i sin tur krävt att chaufförerna äger sina bilar, eller åtminstone leasingavtalen vilket gör att friktion också har uppstått mellan Uber och ”piggy-backing”-företagen. Försäkringsproblem har uppstått då Uber-chaufförer har bilförsäkringar för privatbruk men använder dem för kommersiell verksamhet, vilket försäkringarna inte gäller för.

Många hävdar också att risken i ekonomin har ökat då spridningseffekter uppstår mellan ”sharing”-företag som verkar utanför existerande regelverk, kanske illegalt, och piggy-back företag som är helt beroende av slutprodukten (exempelvis taxiresan); “The prima facie argument is that you are simply doubling risk”, säger professor G. Felda Hardymon vid Harvard Business School. “Even though you may create a successful product, the underlying companies themselves may not be successful.”

The further away you get from the core consumer service, the more dangerous it gets,” säger SherpaVentures’ Scott Stanford (Wall Street Journal, 18 februari 2015).

Hur detta påverkar möjligheten och sättet att ta in skatt

Airbnbs framfart har gjort att många städer och länder försöker reglera uthyrningen av privatbostäder. Storbritanniens bostadsminister Brandon Lewis offentliggjorde den 10 februari att privatuthyrare i London ska få hyra ut sina bostäder upp till totalt tre månader per år[5] samtidigt som många andra städer stretar emot.[6] Airbnb försöker hjälpa uthyrarna att följa lokala lagar genom att sammanställa en lista där exempelvis Amsterdam, Washington DC, Chicago, San Francisco för närvarande ingår https://www.airbnb.co.uk/help/article/653 Länk till annan webbplats..

Uber stödjerAffordable Care Act, ACA, i folkmun Obamacare

Uber utmanar traditionell taxiverksamhet och skapar mikro/enmansföretag av tidigare större enheter. Uber stödjer Affordable Care Act då detta gör att företag får stordriftsfördelar i sjukförsäkringssystemet som annars hade varit svår att uppnå (kaffekedjan Starbucks anses ofta attraktiv som arbetsgivare på grund av ett fungerande sjukförsäkringserbjudande till anställda, något Uber kan få via ACA).[7]

Denna rapportering är skriven av Andreas Larsson vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.

[1] Sharing economy är ett samlingsnamn på olika former av förädling som på något sätt sker gemensamt eller åtminstone icke-konventionellt sätt, i någon form av lösare nätverk än konstruktionen ”företag”- andra namn är delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, tillgänglighetsekonomi, gemensam konsumtion. Många hävdar att detta inte skiljer sig från traditionella förädlingsaktiviteter men nya IT-lösningar, främst appar, har gjort att denna nya ”affärsmodell exploderat.

[2]http://www.marketwatch.com/story/what-really-keeps-airbnbs-ceo-up-at-night-2015-02-13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[3]http://www.businessinsider.com/uber-and-starwood-hotel-rewards-program-2015-2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[4]http://www.businessinsider.com/uber-driver-data-report-2015-1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[5]http://www.theguardian.com/travel/2015/feb/10/airbnb-to-be-legalised-in-london Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[6]http://www.theguardian.com/travel/2014/jul/08/airbnb-legal-troubles-what-are-the-issues , https://www.airbnb.co.uk/help/article/653 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[7]http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/11/17/why-uber-loves-obamacare/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.