2015-03-27

Kinas snabbtågsnätverk

Kina har numera 60 procent av världens totala snabbtågsnätverk. 672 miljoner snabbtågsresor 2013 innebär att resandet ökat med knappt 40 procent årligen sedan 2008, och att det i Kina genomförs fler snabbtågsresor än i resten av världen tillsammans.

Sedan Kina 2005 påbörjade byggandet av sitt snabbtågsnätverk har det färdigställts drygt 16 000 km höghastighetsjärnvägar och ytterligare 2 000 km kommer färdigställas 2015. Därmed har utbyggnaden av Kinas snabbtågsnät skett mycket snabbare än någon annanstans. Utbyggnaden har dock kantats av en del problem och mycket kvarstår innan snabbtåg kan bli den exportsuccé Kina hoppas på.

Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking och bygger på en genomgång av nyhetsartiklar och rapporter från kinesisk och internationell media samt samtal med personer i Tillväxtanalys kinesiska nätverk.

Ladda ner hela rapporten här Pdf, 378 kB.