2015-09-28

Uppdatering om Modis syn på vetenskap och innovation

Under sina femton månader som regeringschef har Indiens premiärminister Narendra Modi haft begränsad kontakt med forskningsvärlden, men för två veckor sedan bjöd han in landets 30 mest framstående forskare för en diskussion om hur deras arbete och expertis bättre kan komma landet till godo. Modi har sedan tidigare klargjort att vetenskap och innovation är en viktig del av kampanjer såsom Make in India och Digital India. Vad man nu vill se är att forskningsresultat på ett tydligare sätt ska leda till bättre levnadsvillkor för den breda allmänheten. Samtidigt har de statliga forskningsfinansieringsmedlen minskats med 30 procent och få av de utlovade byråkratiska lättnaderna har genomförts.

Tillväxtanalys har tidigare rapporterat om Modis deltagande vid den årliga vetenskapskonferensen Indian Science Congress i januari i år vid vilken Modi nämnde ökad produktivitet inom jordbruket, energisäkerhet och tillgång till rent dricksvatten som prioriterade områden. Modi ondgjorde sig också över de omfattande byråkratiska hinder som hämmar tillgången på forskningsfinansiering vilket han ville åtgärda. Ett drygt halvår senare verkar dock inte detta ha skett. Modi vill också se en ökning av det privata näringslivets finansiering av forskning och utveckling.

Därefter har Modi, i kontrast till tidigare premiärministrar som regelbundet träffat vetenskapsrådgivare för policydiskussioner, haft begränsad kontakt med forskare. Modi har heller inte tillsatt medlemmar till ”sitt” vetenskapsråd (Scientific Advisory Council to the Prime Minister). Mötet i slutet av augusti var därför något överraskande, vilket även det stora antalet forskare som bjudits in var, samt den öppna och djupgående diskussion som fördes. Konkreta frågor som ”Hur kan vetenskapen användas till att rena Gagnes?”, ”Kan matematik lösa problem men avbrutna mobiltelefonsamtal?”, ”Kan monsunprognoserna förbättras?” och ”Kan foder bli mer näringsrikt?” restes. Framförallt låg Modis fokus på hur landsbygdens problem kan lösas.

Det tidigare begränsade utbytet med forskningsvärlden till trots, har Modi också visat ett stort intresse för rymdteknologi. Efter Modis tillträde har fler ministerier börjat samarbeta för att hitta nya applikationer för rymdteknologi. Utöver ett förbättrat samarbete mellan olika ministerier anser en del forskare att en attitydförändring kommit till stånd, då man inte längre frågar sig vad staten kan göra för forskningen, utan snarare vad forskningen kan göra för Indien.

Mötet togs emot positivt av forskare runt om landet. Samtidigt har regeringen skurit ned forskningsfinansieringsbudgeten med 30 procent i år och många undrar vilka konkreta steg som tagits under regeringens femton månader vid makten, samt i vilken riktning utvecklingen på området kommer ta i framtiden. Redan innan budgetnedskärning fick Indiska forskare klara sig på omkring en tiondel av de anslag som ges till amerikanska forskare. Även anslagen till högre utbildning har minskats, vilket särskilt drabbat de olika Indian Institutes of Technology (IIT, Indiens främsta tekniska högskolor). Forskare rapporterar fortfarande att de har svårt att utföra bestämda projekt, bland annat då beslutade anslag inte utbetalas i tid. På sistone har dock regeringen utsett chefer för ett antal tidigare vakanta forskningsorganisationer och lanserat en del nya program, till exempel nya elitstipendier för teknologiforskning (något som tidigare bara funnits inom vetenskap), ny forskningsfinansiering för högriskprojekt samt ett fokus på beräkningsbiologi, gen- och stamcellsforskning.

Indien har tidigare uttryckt ett intresse av ökat samarbete med Sverige vad gäller innovation, så om detta kan kopplas till några av de områden som nämns ovan finns goda möjligheter för ett ökat utbyte länderna emellan.

Källa: http://economictimes.indiatimes.com/news/science/how-pm-narendra-modi-wants-science-to-fuel-development/articleshow/48892070.cms Länk till annan webbplats.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.