2016-02-01

“Treasure of the Forest”

Skogsbaserad biomassa i Japan – möjligheter och utmaningar

Skogsbaserad biomassa i Japan har inte utvecklats i större utsträckning, tills nyligen. Detta beror på en mängd faktorer, såsom komplicerade strukturer för skogsägande, brist på intresse hos industrin, höga kostnader i försörjningskedjan och tillgång till lågprisimport av trä.

Regeringen har dock utvecklat politik för att främja förnybar energi i landets tillväxtstrategi, inklusive främjande av biomassa. Detta kommer att påverka marknaden för biomassa och dess roll i energisystemet. Speciellt med hänsyn till avregleringen av elmarknaden i april 2016 förväntas flera företag utvecklas på energimarknaden, särskilt med mindre kraftverk. Småskaliga kraftverk baserade på biomassa tenderar att vara mer ekonomiska i Japan eftersom dessa är berättigade till högre inmatningstariffer och har lägre totala kostnader i försörjningskedjan. Det finns också potential att integrera biomassa med lokala industrier för att skapa hållbarhet i ett systemperspektiv. Detta visar på potentialen för biomassa i Japan, samt ett behov av forskning, utveckling och internationellt samarbete för att hantera utmaningar och utnyttja denna potential.

Läs hela rapporten

Denna rapport är skriven av Amanda Ahl, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Japan och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.