2016-03-07

Indiens statsbudget presenterad

Den 29 februari presenterade Indiens finansminister, Arun Jaitley, den nya statsbudgeten för budgetåret 2016/17 (som löper från den första april 2016 till den sista mars 2017) för parlamentet. Totalt uppgår budgeten till 19,8 biljoner rupies (motsvarande 2,5 biljoner kr). I sit tal slog Jatiley fast att den indiska ekonomin växte med 7,6 procent förra året och framhöll att IMF kallat den indiska ekonomin för en ljuspunkt i den globala ekonomin. Detta trots att Indien drabbats av dåliga monsuner två år i följd.

En viktig fråga före budgeten presenterades var om regeringen skulle frångå sitt underskottsmål för att stimulera investeringstakten i den indiska ekonomin. Detta valde man att inte göra, utan höll sig till målet om ett budgetunderskott på 3,5 procent av BNP. Vissa bedömare tror att detta kommer att leda till att centralbanken kommer att sänka styrräntan. Budgeten anses vara särskilt inriktad mot befolkningen på landsbygden. I korthet kan övrigt noteras:

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). På IKT-sidan är den stora nyheten att regeringen hoppas få in 990 miljarder rupies (125 miljarder kr) från spektrumförsäljningar. Flera bedömare anser dock att detta mål kommer bli mycket svårt att nå upp till, och att en nivå på drygt hälften av detta belopp är mer rimligt.

Infrastruktur. Under föregående budgetår slutfördes det högsta antalet motorvägskilometer i Indiens historia. Under kommande år vill man godkänna bygget av ytterligare 10 000 km motorväg. Totalt satsas 970 miljarder rupies (123 miljarder kr) på investeringar i nya vägar. Helt nya hamnar ska också börja byggas på både väst- och östkusten.

Entreprenörskap. Tidigare i år lanserade regeringen sin stora entreprenörskapssatsning Startup India, där ett antal initiativ för främjande av nyföretagande presenterades. Bland dessa märks att startups undantas från ordinarie beskattning under tre av företagets fem första verksamhetsår, då istället MAT (Minimum Alternate Tax) om 18 procent ska gälla. Andra nyheter är förenklad byråkrati (där nya företag ska kunna registreras på en dag) samt att riskkapitalbolag ska undantas från reavinstbeskattning när de säljer andelar i startup-företag. En fond som så småningom ska uppgå till 25 miljarder rupies (3,1 miljarder kr) har även etablerats. 

Hälso- och sjukvård. Hälsoministeriets anslag ökade med 13 procent till 390 miljarder rupies (50 miljarder kr). Den stora nyheten är en sjukförsäkring med täckning om 100 000 rupies (12 500 kr) till familjer som lever under fattigdomsgränsen (vilket omkring 400 miljoner indier gör). För pensionärer utökas skyddet med 30 000 rupies (3 800 kr). Ett ”nationellt dialys­program” lanserades också, där regeringen hoppas att företag vill investera i en offentlig-privat samverkansmodell. Vissa dialysmaskiner undantas även från importtullar.  För att skydda de många fattiga indier, främst kvinnor, som lagar mat över öppen eld lanserades även ett program för att säkerhetsställa att människor som lever under fattigdomsgränsen ska få gasledningar indragna till sina hem till ett subventionerat pris. Detta till en kostnad av 20 miljarder rupies (2,55 miljarder kr).

Högre utbildning och yrkesträning. Regeringen upprepade sitt tidigare löfte om att 1500 multi-skill development centres ska byggas. Till detta allokeras 17 miljarder rupies (2,1 miljarder kr) under kommande år. Fler onlinekurser i entreprenörskap genom s.k. MOOC-modell (Massive Open Online Courses) ska också erbjudas.

Energi och miljö. Regeringen kommer under året presentera en omfattande plan för kärnkrafts­utbyggnad i landet under de kommande 15-20 åren. Redan i år öronmärks 30 miljarder (3,8 miljarder kr) för ökad kärnkraftsgenerering. Regeringen kommer även att erbjuda incitament för utforskning av möjligheterna till att utvinna gas på djupa havsområden.

Försvarsindustrin. Försvarsbudgeten uppgår till 17,2 procent av den totala budgeten, eller 2,58 biljoner rupies (326 miljarder kr). Anslaget är en höjning med knappt 10 procent. En stor del av detta går till pensioner för före detta militärer.

Vetenskap och innovation. Indiens största forskningsfinansiär, Department of Science and Technology (DST) vid Ministry of Science and Technology var en av budgetens största vinnare då anslaget höjdes med 17 procent, till 44,7 miljarder rupies (motsvarande 5,7 miljarder kr). Systerorganisationen Department of Biotechnology (DBT) vid samma ministerium fick höjda anslag om 12 procent, till 18,2 miljarder rupies (2,3 miljarder kr). Ashutosh Sharma, Secretary (högsta tjänsteman) vid DST har sagt att en stor del av anslagsökningen ska läggas vid etablerandet av fler startup-acceleratorer och inkubatorer; ökat stöd för forskare inom forskningsområden med hög risk; samt nya industrinära forskningsprogram inom bland annat biomedicinska apparater. Från DBT:s sida kommer pengarna gå till skapandet av 150 nya organisationer för teknologiöverföring till industri av forskningsresultat vid offentligt finansierade laboratorium samt 40 nya inkubatorer.

Övrigt. Enligt förra årets budget skulle skattereformen Goods and Services Tax (som Tillväxtanalys tidigare rapporterat om) införas senast den 1 april 2016. Införandet av GST har i förhands­spekulationerna nämnts som den enskilt viktigaste frågan i det indiska näringslivets ögon. Löftet att lagen skulle införas senast den 1 april sågs som mycket viktigt, men då oppositionen obstruerat lagförslaget i parlamentets överhus under de senaste parlament­sessionerna har regeringen ännu inte lyckats med att hålla sitt löfte. Regeringen har dock signalerat att de kommer att försöka få igenom lagförslaget under kommande parlamentsessioner.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.