2016-03-10

Zone Startups India

Tillväxtanalys har tidigare rapporterat Länk till annan webbplats. om inkubatorn Zone Startups som ett bra indiskt exempel på internationellt inkubations- och acceleratorssamarbete. Tillväxt­analys besökte Zone Startups och träffade dess chef Ajay Ramasubramaniam i mitten av februari.

Zone Startups India (ZSI) etablerades gemensamt av BSE Institute (ett dotterbolag till börsen i Mumbai, Bombay Stock Exchange som äger 15 procent) och kanadensiska Ryerson University (genom dess inkubator Digital Media Zone och acceleratorn Ryerson Futures Inc, som äger resterande 85 procent) för tre år sedan i Mumbai, där man huserar i stadens börshus. Verksamheten är uppbyggd med Digital Media Zone som modell (vilket är Kanadas idag största inkubator). ZSI, som drivs kommersiellt, erbjuder mentorskap och ekonomiskt stöd till uppstartsföretag som använder digital teknologi inom främst B2B-segmentet med potential att på kort tid skala upp sin verksamhet kraftigt (och är förbi ”proof of concept”-fasen).

ZSI tar kontinuerligt in startups till sitt acceleratorprogram, som vanligtvis varar i fyra månader och huserar i dagsläget 30 uppstartsföretag. Tack vare sitt samarbete med BSE har ZSI snabbt byggt upp ett nätverk av både investerare (i form av både affärsänglar och riskkapitalister) och företagspartners. Dessa besöker ZSI fortlöpande för att träffa företag och hålla seminarium, varför man också vill ta in företag kontinuerligt, snarare än gruppvis, då detta betyder att man ständigt har startups i olika stadier av utveckling. När startuppföretagen antas till programmet får de även tillgång till datalagringstjänster och expertkunskap från företag som Amazon, IBM, Microsoft och Google. Efter fyra månader får företagen (om de bedöms framgångsrika) börja betala för sin kontorsplats och ZSI tar även en andel (normalt 0,5 till 5 procent) i bolagen för att fortsätta.

Samarbetet mellan ZSI och Ryerson University ger positiv PR både för universitetet och Kanada då ZSI syns mycket i media och är välkänt bland spelare i startup-ekosystemet i Indien. Samarbetet med Ryerson Futures gör även att framgångsrika företag som tagit sig igenom ZSI:s acceleratorprogram och vill expandera till den nordamerikanska marknaden har en naturlig plats att etablera sig på i Ryersons kanadensiska acceleratorer. ZSI anordnar även tävlingar för indiska startups som vill etablera sig i Nordamerika. Totalt har ZSI tagit med sig 17 startups till Toronto, varav 4 har etablerat sig och börjat anställa lokalt, och 12 gör aktivt affärer i Kanada. Numera ansöker omkring 300 startups till tävlingen årligen, men bara fem får följa med. Från kanadensisk sida ses detta både som en möjlighet att locka till sig företag som kan erbjuda nyexaminerade och högutbildade kanadensare jobb och dessutom som en källa av utländska direktinvesteringar.

Omvänt har ZSI även börjat erbjuda utländska teknologiföretag (inte nödvändigtvis startups) en ”soft landing” i deras lokaler till en kostnad av 2500 dollar i månaden, i ett program som är tänkt att fungera på samma sätt som deras ordinarie acceleratorsprogram: stanna i några månader och få tillgång till ZSIs alla resurser och nätverk samtidigt som företagen får lära sig om den indiska marknaden.

Avslutningsvis kan nämnas att ZSI är den enda acceleratorn i Indien som fått statligt stöd. Detta då Department of Science and Technology (DST) på eget bevåg gick in med 600 000 dollar, utan att ZSI bett om det och utan att be om något i utbyte. SZI är också den enda privata acceleratorn i Indien som är kompatibel med de skattesubventioner som erbjuds genom Startup India-kampanjen, som premiärminister Modi lanserade för några veckor sedan.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.