2016-05-03

Avfallshanteringen i Kina

Tillväxtanalys har genomfört studiebesök i Changsha och Peking för att ta reda på mer om nuläget och planerna för framtiden när det gäller avfallshanteringen. Vilka är utmaningarna? Vilka strategier har städerna för att hantera de ökade avfalls­volymerna?

Avfallshanteringen i Kina är en fråga som ökat i aktualitet i och med ökad konsumtion och urbanisering. Problemen som landet brottas med känns igen från andra länder runt om i världen exempelvis Indien. Det handlar om att hitta platser att deponera avfallet på, läckage och föroreningar av grundvatten/­vattendrag från äldre deponier, illegal deponering av avfall runt om städer och tätorter, eldning av avfall samt protester i samband med uppförande av sopförbränningsanläggningar.

Läs hela rapporten Pdf, 205.3 kB.

Denna rapport är skriven av Micael Hagman vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.