2016-05-12

Japans femte basplan för vetenskap och teknik

I april 2016 publicerades Japans femte basplan för vetenskap och teknik (Science and Technology Basic Plan). Japan har 20 års erfarenhet av dessa femåriga planeringscykler. Planen innehåller inte prioriteringar inom forskning och utveckling på detaljnivå, utan ska snarare regeringens ambition att identifiera viktiga breda forskningsområden och strävan efter systeminnovation.

En tydlig trend i den femte planen relativt tidigare planer är användandet av begrepp som ‘open science’, ‘networked science’, och ‘citizen science’ vilket visar på ambitionen att ytterligare öppna upp landets FoU-system. Planen innehåller generellt ovanligt skarpa varningar om att Japan tappar i konkurrenskraft. Detta ska åtgärdas med en bättre politisk samordning mellan departement, inom departement, och bland forskningsfinansiärerna, och tydligare fokus på FoU-systemets fundamenta (människor och excellens) tillsammans med öppnare innovation. Planen innehåller en rad numeriska mål för de kommande fem åren, och identifierar några teknikområden (t.ex. Internet of Things och Artifical Intelligence) som viktiga disciplinöverskridande möjliggörare.

Läs hela rapporten Pdf, 196.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Denna rapport är skriven av Niklas Kviselius, Toru Kodama och Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.