2016-05-17

Navic – Indiens svar på GPS

Tillväxtanalys var den 28 april på plats vid Satish Dhawan Space Center i Sriharikotra i delstaten Andhra Pradesh för att bevittna uppskjutningen av den sista av sju satelliter i IRNSS-flottan (Indian Regional Navigation Satellite System).¹

Indien blev därmed det femte landet (eller regionen) i världen att ha ett eget satellitnavigeringssystem, efter USA, Ryssland, EU och Kina. Detta till en kostnad av 14,2 miljarder rupies (motsvarande 1,7 miljarder kronor), vilket än en gång cementerar bilden av Indien och ISRO (Indian Space Research Organization) för sitt kostnadseffektiva rymdprogram. Den första av IRNSS-satelliterna sköts upp den 1 juli 2013, efter att man i Indien velat utveckla ett eget system ända sedan landets tillgång till GPS (det amerikanska Global Positioning System) begränsats av USA under konflikten med Pakistan i Kargilkriget 1999.

Systemet, som planeras vara i bruk inom en månad, är helt oberoende av andra navigationssystem (däribland GPS) och kommer att kunna användas i både civila och militära applikationer i Indien och upp till 1 500 km utanför dess gränser. För civilt bruk ska systemet ha en precision på 20 meter och i den krypterade militära versionen är precisionen 10 meter. Grannländerna inom SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) har också erbjudits att använda systemet.

Direkt efter den framgångsrika uppskjutningen höll Indiens premiärminister Modi ett tal där han hyllade den indiska rymdmyndigheten ISRO för framgången och bland annat tackade organisationen för den ”ovärderliga gåva” man gett till det indiska folket. Utöver militär och civil navigering till sjöss och på land ska teknologin även användas vid hantering av naturkatastrofer och för spårning av fordon. I sitt tal döpte Modi även om IRNSS till Navic, som dels står för Navigation with Indian Constellation och dels är sanskrit för båtkarl. Detta då systemets civila användningsområde bland annat är planerat att komma fiskare och jordbrukare (och därmed Indiens fattiga befolkning i stort) till gagn.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

¹ Tillväxtanalys har i vårt omvärldsbevakningsuppdrag följt och rapporterat om IRNSS under rubriken ”Korta nyheter från Indien” vid sex tillfällen: vecka 10, 14 och 39 år 2014, vecka 10 och 41 år 2015 samt vecka 10 år 2016.