2016-05-23

Seminarium om antibiotikaresistens

Den 18 april 2016 stod den svenska ambassaden i USA värd för ett svensk-amerikanskt heldagssymposium gällande antibiotikaresistens. Seminariet var samarrangerat med Social-, Utbildnings- och Näringsdepartementet där Tillväxtanalys var den koordinerande parten.

Syftet var att uppmärksamma och sprida kunskap om både antibiotikapolicy och forskning samt stärka Sveriges och USA:s samverkan kring arbetet mot antibiotikaresistens. Seminariet berörde övergripande tre områden:

  • Stewardship – klok användning av antibiotika
  • Surveillance – insamling, diagnostik, analys och återkoppling av antibiotikaresistens
  • Research – forskning och framtagande av nya behandlingsmetoder

Läs hela rapporten Pdf, 1022.2 kB.

Rapporten är skriven av Frans Wåhlin, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Washington DC och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.