2016-05-24

Guadalajara i Mexiko tar upp kampen med USA som innovationshub

Denna kortrapport beskriver hur staden Guadalajara i Mexiko utvecklats till att attrahera multinationella teknikföretag, talang- och riskkapitalister.

Många städer runtom i världen försöker bli “nästa Silicon Valley”. Bara i USA finns ett antal växande innovationshubbar, varav några framstående exempel är Silicon Alley i New York och Silicon Beach i Los Angeles.

Staden Guadalajara i delstaten Jalisco i Mexiko, med drygt fyra miljoner invånare, har på kort tid blivit en ort att räkna med inte minst i kunskapsintensivt företagande. Sedan 2014 har ungefär en miljard kronor investerats i närmare 300 mexikanska start-ups i Guadalajara samtidigt som multinationella teknik- och IT-giganter såsom IBM, Oracle, Intel, HP och Dell har etablerat sig i staden.

Jalisco med Guadalajara i spetsen exporterar årligen avancerade produkter och kunskapsintensiva tjänster till ett värde av 21 miljarder dollar (cirka 174 miljarder SEK) och tekniksektorn beräknas utgöra en knapp tredjedel av delstatens ekonomi.

Denna kortrapport beskriver ett antal faktorer till varför Guadalajara på kort tid blivit ett konkurrenskraftigt centrum för kunskapsintensiv verksamhet:

Nearshoring istället för offshoring: Kulturskillnad, tidszon, närhet, brobyggande

Närheten till USA, både geografiskt och kulturellt, underlättar etablering i Mexiko för amerikanska företag. Allt som produceras i Jalisco kan levereras överallt inom det kontinentala USA på mindre än 24 timmar samtidigt som de närbelägna tidszonerna underlättar kommunikation med aktörer i USA. Även den relativa kulturella närheten underlättar samarbete och outsourcing, i jämförelse med exempelvis Indien till vilket många amerikanska IT-företag traditionellt har outsourcat.

Talang och arbetskraft: Stor universitetssektor skapar god tillgång på högutbildad arbetskraft

I Jalisco, där Guadalajara är huvudort, finns tolv universitet och högskolor inklusive det välrenommerade och globalt högt rankade Technológico de Monterrey. Sammanlagt utexaminerar de tolv universiteten årligen ett stort antal högutbildade högskolestudenter med inriktning mot IT.

Visum, rörlighet och NAFTA: USA:s visumproblematik stärker Guadalajara samtidigt som NAFTA ökar personrörligheten och säkerställer immaterialrättsskydd

I USA är frågan kring utfärdandet av visum för internationell talang omdebatterad. Företagen i Silicon Valley vittnar om akuta rekryteringsbehov och om att många tjänster är otillsatta, och oftast anses visumfrågan var problemet. Möjligen är den plötsliga framgången i Guadalajara en konsekvens av USA:s visumproblematik; många företag, även amerikanska, har anställda i Guadalajara enbart för att jobba på amerikanska projekt.

Frihandelsavtalet North American Free Trade Agreement (NAFTA) minskar handelshinder såsom tullar och tariffer mellan USA och Mexiko, men underlättar också friare rörlighet mellan länderna då det möjliggör för mexikaner att få arbetsvisum i USA. NAFTA medför också att amerikanska företag har fullgott skydd i patent- och upphovsrättsliga frågor, och har därmed varit bidragande till Guadalajaras utveckling.

Offentliga insatser: Delstatens innovationsdepartement

Med syfte att locka fler high-tech-företag till Jalisco och främja entreprenörskap har den nuvarande guvernören Jorge Aristoteles Sandoval skapat ett delstatligt innovationsdepartement. Departementet arbetar för att främja innovation inom olika områden genom att skapa kluster där företag, universitet, intresseorganisationer och andra aktörer ska föras samman, bland annat inom Internet of Things.

Utöver att främja regionen med subventioner för byggande och utbildning driver departementet även stora infrastrukturprojekt, exempelvis en omfattande upprustning av Guadalajaras historiska centrum där en media-fokuserad businesshub för företag inom TV-, film- och spelbranscherna skapats.

Amerikansk närvaro; Utländska multinationella företag och deras satellitcampus

Utländska, vanligen amerikanska, multinationella företag har länge haft verksamhet i Jalisco och Guadalajara; IBM och Motorola påbörjade under 1960-talet produktion av halvledare och kiselplattor, vilket gjorde Guadalajara till den första orten utanför Silicon Valley med sådan produktion. Tillgång på billig energi har traditionellt varit en starkt bidragande faktor till att General Motors, Ford, Chrysler och även Mercedes-Benz och BMW har förlagt produktion i regionen, men den utländska etableringen har på senare tiden skiftat från produktion till innovation och design.

Intel har exempelvis, med delstatligt finansiellt stöd, investerat 220 miljoner dollar (cirka 1,8 miljarder SEK) i ett campus med inriktning på utveckling av bland annat teknik för Internet of Things, ”wearable tech”, mikrochip, elektromagneter och akustik. 1500 anställda, varav 40 procent är disputerade, samt 200 konsulter och 100 studenter jobbar i den 15 år gamla anläggningen som är Intels enda forskningsanläggning i Latinamerika.

Kultur: Nätverk och miljö stärker entreprenörskap och start-ups

Guadalajara har länge varit ett kulturellt centrum i Mexiko inte minst inom musik ändå från Mariachi-musiken till modern elektronisk musik och rock men också ett centrum för mexikansk film, fotografi, design och konst. Inte oväntat vann Guadalajara tävlingen om utnämningen Creative Digital City år 2012 som arrangerades i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT har verksamhet i Guadalajara och målsättningen med Creative Digital City är att staden ska bli världsledande inom kulturella och kreativa näringar inom media.

Den högteknologiska industrisektorn i USA är till stor del ett resultat av start-ups från Silicon Valley. Aktiviteten i det entreprenöriella ekosystemet i Guadalajara och Jalisco är ökande. Sedan 2011 har intresset från riskkapital och andra investerare ökat kraftigt och nätverksorganisationer för entreprenörer såsom det globala nätverket Hackers and Founders och det lokalt etablerade iTuesdays arrangerar evenemang i staden.

Även om Guadalajara ännu inte har producerat någon unicorn, det vill säga start-ups värderade över en miljard dollar, har de olika faktorerna i staden genererat ett stort antal lokala start-ups. Sedan 2014 har motsvarande en miljard kronor investerats i cirka 300 start-ups i Guadalajara. En typisk investering ligger mellan 650 000 och en miljon kronor

Rapporten är skriven av Frans Wåhlin, praktikant vid Tillväxtanalys Washingtonkontor, tillsammans med Andreas Larsson vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.