2016-05-30

Bioenergi i Kina

Kina har som mål att energisektorn ska vara till 15 procent förnybar år 2020, vilket innebär massiva investeringar i sol-, vind- och bioenergi. Snarare än att välja att satsa på en form av bioenergi med särskilda fördelar i Kina har regeringen valt att satsa mer eller mindre på alla former samtidigt.

Det kan ses som en illustration av regeringens strategi att parallellt pröva alla vägar som kan leda till ett lägre fossilberoende i framtiden. Det kan även ses som ett resultat av att Kina är stort till ytan och att olika regioner har olika förutsättningar för att utveckla förnyelsebar energi.

Läs hela rapporten Pdf, 379.3 kB.

Denna rapport är skriven av Micael Hagman och Linda Westman vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.