2016-06-13

Prioriteringar av STEM-utbildningar framför humaniora och samhällsvetenskap – en inblick i den amerikanska debatten

Denna kortrapport redogör översiktligt för den amerikanska debatten gällande huruvida STEM-utbildningar ska prioriteras framför utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap.

Rapporten fokuserar särskilt på hur den här typen av prioriteringar påverkar kopplingen mellan högre utbildning och arbetsmarknad. Kortrapporten bidrar därmed till Tillväxtanalys arbete kring högre utbildnings arbetslivsanknytning.

Läs hela rapporten Pdf, 324.3 kB.

Kortrapporten är skriven av Frans Wåhlin, praktikant vid Tillväxtanalys Washingtonkontor, tillsammans med Anna Ledin vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.