2016-06-21

Shinagawa i centrum när maglevtåg ska föra samman Japans storstäder

Tåg har länge utgjort ett av de främsta transportmedlen för person- och godstrafik i Japan. Inte minst tack vare landets tätbefolkade städer längst med huvudöns södra kuststräcka (Tokyo, Nagoya och Osaka) har tåg naturligt tilldelats en huvudroll i landets transportinfrastruktur. I dag råder både en nationell och internationell uppfattning om att Japan ”älskar sina tåg”, bland annat eftersom Japan utför täta investeringar, förbättringar, uppdateringar och utbyggnationer gällande tåg och spårväg.

Bland rådande projekt inom tågindustrin utgörs det idag i särklass största och mest framträdande investeringsprojektet av byggnationen av en ny och snabbare tåglinje till år 2027, trafikerad av snabbgående magnetisk levitation (maglev) tåg. Målet med linjen är att bland annat tätare länka samman Japans största och mest väsentliga storstadsområden och industrier i Tokyo, Nagoya och Osaka, samt Tokyo Haneda Airport. Projektet förväntas därmed skapa synergi­effekter mellan tågtrafiken, organisationer i regionerna längs den planerade linjen, samt globala företag – med stationen Shinagawa, Tokyo, som transporthubb för nationell och internationell business och turism.

Läs hela rapporten Pdf, 285.9 kB.

Denna rapport är skriven av Ebba Liljerud, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.