2016-07-01

Innovativa metropoler på engelska

Nu finns Tillväxtanalys rapport om hur världsstäder attraherar kunskaps­intensiv verksamhet även på engelska.

Denna rapport ger en bild av hur andra länder arbetar med att skapa attraktiva städer för näringsliv och individer. Exempel i Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Tyskland, Nederländerna, Brasilien, USA och Kanada tas upp som inspiration på hur detta arbete organiseras och genomförs.

Ladda ner rapporten på engelska på denna sida:
Innovative global cities