2016-08-15

Indien ser nya möjligheter efter Brexit

I Indien görs bedömningen att landets ekonomi sannolikt inte kommer att påverkas så mycket av Brexit. Däremot kan indiska investeringar i Storbritannien komma att minska efter Storbritanniens utträde, då många investerare såg Storbritannien som en inkörsport till resten av EU. Samtidigt ses utträdet som en möjlighet för Indien och Storbritannien att relativt snabbt komma överens om ett bilateralt handelsavtal.¹

Rapporten uppdaterad vad gäller Theresa Mays besök och de kraftigt minskade Indiska investeringarna i UK.

Indien viktig investerare i Storbritannien

Indiska investerare har traditionellt sett Storbritannien som en inkörsport till EUs inre marknad. Det sammanlagda värdet av indiska investeringar i Storbritannien är faktiskt större än investeringarna i resten av EU – sammanlagt. Totalt sysselsätts 110 000 personer direkt i Storbritannien i indiskägda bolag. Även för Indien är den bilaterala handelsrelationen av vikt, då Storbritannien är Indiens elfte största handelspartner och en av få handelspartner man har ett handelsöverskott mot.[2]

Siffror från Financial Times visar att turbulensen före och efter Brexit kraftigt minskat de indiska investeringarna i Storbritannien. [3] Fram till och med augusti 2016 hade värdet av nya investeringar minskat till uppskattningsvis 172 miljoner dollar från 917,5 miljoner dollar vid samma period föregående år. Detta samtidigt som det totala värdet av utländska direktinvesteringar från Indien ökade från 8,7 miljarder dollar i januari-augusti 2015 till 16 miljarder dollar för samma period i år.

Nytt handelsavtal?

Indien och EU har sedan 2007 förhandlat om ett frihandelsavtal, men någon överenskommelse har ännu inte nåtts. 2015 avbröts förhandlingarna helt, men många förväntade sig att förhandlingarna skulle återupptas efter Indiens premiärminister Modis besökte i Bryssel i våras, men så blev inte fallet.

Efter att valresultatet till fördel för Brexit var ett faktum besökte Storbritanniens Business Secretary Sajid Javid New Delhi under den första veckan i juli för att diskutera ländernas handelsrelation i ett post-Brexitscenario. Vikten Storbritannien lägger vid Indien kan även visas genom att premiärminister Theresa May kommer att besöka Indien, hennes första bilaterala besök utanför EU, i början av november.

Några veckor efter Brexitomröstningen besökte de högsta företrädarna för Indiens största industrisammanslutning CII (Confederation of Indian Industry) Storbritannien. CII framförde sin förhoppning att Indien och Storbritannien inom ett år efter att Storbritannien lämnat EU skulle kunna nå ett handelsavtal, då ett bilateralt handelsavtal torde bli mindre komplicerat ur förhandlingssynpunkt än det avtal som håller på att förhandlas fram med EU. Företrädare för CII sa också att indiska investerare sannolikt kommer se över sina strategier för att nå EUs inre marknad till fördel för andra medlemsstater.

Övrigt

Andra frågor som diskuteras i Indien är hur det går för indiska IT-experter som jobbar i Storbritannien och vilka regler som kommer att gälla för de många indiska studenter som studerar eller vill studera på brittiska universitet.

Rapporten är skriven av Andreas Muranyi-Scheutz och Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.

[1] Rapporten bygger på en genomgång av nyhetsartiklar och rapporter från indisk och internationell media.

[2] Department of Commerce, Export Import Data Bank, Total Trade, Top countries (2015-2016) Länk till annan webbplats.

[3] Financial Times ”Indian greenfield investment in UK plunges in 2016 Länk till annan webbplats.”, 2016-10-26. Det bör dock påpekas att siffrorna är just uppskattningar, och att den största delen (692 miljoner dollar) av investeringarna 2015 inträffade under samma månad.