2016-08-31

Blockkedjor – tillämpningar utanför finansindustrin

Tillväxtanalys har tidigare rapporterat om blockkedjor inom finansindustrin i rapporten ”FinTech och blockkedjor – Silicon Valley och Wall Street skiljer sig kring synen på lagstiftningens roll”. Möjligheterna att tillämpa blockkedjor inom finansbranschen har fått stor uppmärksamhet, mycket på grund av kryptovalutan Bitcoin vars skapande lade den tekniska grunden för blockkedjeteknologin.

Utöver finansbranschen finns dock ett mycket stort antal potentiella användningsområden som möjligen har ännu större potential. Blockkedjetillämpningar för andra branscher än finansbranschen har dock inte omskrivits särdeles mycket. Denna kortrapport ger några företagsexempel på icke-finansiella användningsområden.

Läs hela rapporten Pdf, 783.9 kB.

Rapporten är skriven av Andreas Larsson vid Tillväxtanalys Washingtonkontor, tillsammans med Frans Wåhlin, praktikant vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.