2016-09-02

Markföroreningar i Kina

Den här rapporten beskriver Kinas arbete med att utveckla nya strategier för hantering av markföroreningar. Det omfattar utformning av ny lagstiftning, handlingsplaner och styrmedel.

Rapporten beskriver den framväxande marknaden för saneringstjänster, samt diskuterar möjligheter för svenska aktörer att involveras i saneringsprojekt eller andra former av samarbete kring markföroreningar.

Läs hela rapporten Pdf, 966.8 kB.

Denna rapport är skriven av Linda Westman, Micael Hagman och Christer Ljungwall vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag och ett bidrag i Tillväxtanalys arbete med regeringens exportstrategi.